Poręczenia

Poręczenia

Bank udziela poręczeń na zlecenie Klienta. Bank zobowiazuje się względem Beneficjeta wykonać zobowiązanie pieniężne  na wypadek, gdyby Zleceniodawca nie wywiazał się w terminie ze swoich zobowiązań wobec Beneficjęta.

W orocie krajowym Bank udziela poręczeń jako zabezpieczenia:

  • zapłaty kwoty wadium,
  • spłaty kredytu.

 

Ile to kosztuje?

0,5% kwoty zobowiązania (minimum 50 zł.)

 

Jakie warunki należy spełnić?

Bank udzieli poręczenia na zlecenie Zleceniodawcy, który:

  • posiada rachunek bieżący w Banku przez okres nie krótszy niż 6 miesiecy,
  • posiada zdolność kredytową,
  • jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną , mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Proszę czekać... Proszę czekać...